Chanoeka | Eeuwenlange brandstof

De lichtjes worden aangestoken, we spelen acht dagen lang spelletjes en we verwennen de kinderen met in olie gemaakte gerechten: Chanoeka! Chanoeka laat ook zien dat militaire macht komt en gaat, dat vrijheid komt en gaat, maar dat het Joodse vlammetje nooit eindigt! Met het ene vlammetje steken we andere vlammetjes aan en zo groeit het licht gestaag tot dat de hele wereld beter kan zien…

Download hier het artikel in printversie (PDF)

Alexander de Grote was de Keizer van het Griekse rijk. Een gebied dat zich over 5000 km uitstrekte, van Griekenland tot de Himalaya gebergte, inclusief Israel en Egypte. Alexander respecteerde het Joodse volk en liet hen in Israel in vrijheid leven en hun G-dsdienst beoefenen. Eerder had Alexander de Joodse Hoge Priester Shimon Hatsadiek ontmoet, en hij was zeer onder de indruk van deze man.

Op tweeëndertigjarige leeftijd stierf Alexander in Babylon een plotselinge dood. Veldheren en stadhouders vochten met elkaar over de opvolging van zijn rijk, een strijd die wel vijftig jaren duurde. Toen kwam er wat rust; het uitgestrekte wereldrijk was uiteengevallen in drie grote rijken van de zogenaamde diadochen (opvolgers) en nog meer kleinere vorstendommen. Deze drie grote rijken waren:

  • Ptolemeïsch Egypte met als hoofdstad Alexandrië.
  • Het Seleucidische Rijk, met als hoofdstad Seleucia aan de Tigris rivier, later geslonken tot Syrië met Antiochië als hoofdstad.
  • Macedonië inclusief Griekenland met als hoofdstad Pella.

Ptolemaeus (Egypte) en Seleucus (Syrië) bevochten Israel, dat precies tussen hen ligt, continu.

Wrede aspecten

Acht koningen verder is Antiochus IV Epiphanes de leider geworden van het Syrische deel en valt Israel onder hem. Deze nieuwe leider volgde nog steeds de Griekse Hellenistische cultuur, die Alexander de Grote van zijn leraar Aristoteles had overgenomen. Het was aan de ene kant een zeer wetenschappelijke cultuur, maar het had helaas ook zijn wrede aspecten. Zo was bijvoorbeeld het vermoorden van kinderen een dagelijks gebruik of omdat ze gehandicapt waren of om de bevolkingsgroei te remmen.

Antiochus plaatste de afgod Zeus in de tempel in Yerushalayim. Hij verbood diverse essentiële Joodse praktijken en vermoordde diegenen die zich niet voldoende hellenistisch gedroegen.

“Alleen een klein groepje orthodoxe, eigenwijze fanatiekelingen haalde het in zijn hoofd om zich te verzetten.”

Religieuze vrijheid

De grote meerderheid van het Joodse volk reageerde of apathisch of deed lekker mee met de overheerser. De druk was te groot, de straf te zwaar en sociaal gezien was het niet zo populair om ‘ouderwets te doen’. Men ging veelal met de mode mee. Wilde je meegaan in de maatschappij, dan ging je je hellenistisch kleden, sporten en denken.

Alleen een klein groepje orthodoxe, eigenwijze fanatiekelingen haalde het in zijn hoofd om zich te verzetten. Hoe durfden ze? Het zou alleen de woede van de overheerser aanwakkeren en de situatie voor het hele volk verergeren. De overwinningskans was nihil!

Hoe het afliep is wel bekend: wonder boven wonder wisten deze Makkabeëers met hun schilden en gebeden het gigantische Syrische leger binnen drie jaar te verslaan. Het was het nieuws van de dag. De religieuze vrijheid was opnieuw gewaarborgd!

Wonder

Voor de politieke onafhankelijkheid moest men nog twee decennia wachten. Toen pas slaagde Shimon Hamakabie erin om de Hasmonese dynastie te stichten: een familie van Joodse priesters die de leiding en heerschappij over Israel wist te handhaven tot dat de Romeinen 210 jaar later de tweede tempel verwoestten.

Als de Maccabeeërs 164 jaar voor onze gewone jaartelling de oorlog niet hadden gewonnen was dat het einde geweest van de Joodse G-dsdienst. Dan waren het christendom en de Islam nooit ontstaan, aangezien deze twee religies pas eeuwen later uit het Jodendom voortvloeiden.

Godsdienstvrijheid werd op een totaal onlogische manier verkregen. Wie kan nou begrijpen dat een handje vol Joden een machtige vijand kon overwinnen? Het leger waar ze tegen moesten vechten was vele malen sterker en groter. Ze reden op olifanten en konden de Makkabeeërs met hun kracht en macht makkelijk verslaan. Een wonder.

En daarna… een tweede wonder: het kleine kruikje olie dat in plaats van één dag, acht dagen bleef branden. Stel je voor: je mobieltje is bijna leeg. Je moet hem gauw weer opladen, maar hij blijft toch nog een week werken! Dat was het Chanoekawonder.

Het kruikje olie, het Joodse vlammetje wordt herdacht door kleine en grote kandelaars aan te steken, door acht dagen lang met spelletjes te spelen, je kinderen te verwennen en in olie gemaakte gerechten te nuttigen.

Historische achtergrond

 De historische achtergrond en de wonderbaarlijke overwinning wordt echter amper herdacht. De Talmoed beschrijft Chanoeka uitsluitend met het olie-wonder. De oorlog wordt daar überhaupt niet vermeld. Wat raar!

Een gigantische machtsverschuiving was gaande dat consequenties had voor alle bewoners van het land. Zij werden verlost van het barbarische en tyranische bewind en konden in vrijheid, zonder angst en zich te moeten verbergen weer Joods leven. Ergens in de tempel achter gesloten deuren, waar alleen priesters mochten komen, bleef een kruikje olie zeven dagen extra branden.

Wat als de olie na één dag op was geweest? Wat had dat uitgemaakt in het geheel? Natuurlijk leuk dat G-d nog even een knipoog aan het Joodse volk gaf. Een soort bemoediging en bevestiging van Zijn aanwezigheid en steun. Maar waarom dit kleine wonder zo benadrukken en de oorlog amper te benoemen? Hebben onze geleerden zich vergist?

Joodse vlammetje

Onze wijzen hebben echter veruit in de tijd kunnen kijken. Ze begrepen dat militaire macht komt en gaat. En zo was het ook. Twee eeuwen later brachten de Romeinen opnieuw een eind aan de vrijheid.

Een eind aan de politieke onafhankelijkheid… ja.
Een einde aan het Joodse vlammetje … nooit!

Onze tempel is nog steeds niet herbouwd, maar het Joodse vlammetje is nooit uitgegaan. Want… ziet U, olie vermengt zich niet met andere vloeistoffen. Niet alleen dat;  olie komt na lang schudden áltijd weer naar boven. Ruim 2000 jaar zijn aan ons voorbij gegaan. Herhaaldelijk en te veel zijn wij als olijven geperst, verpletterd en geschud…. Maar het vlammetje brandt nog steeds en zal altijd blijven branden.

Een vlammetje dat licht geeft en daardoor duidelijkheid schept. Hierdoor hoeft niemand te struikelen over onwaarheden, valsheid en andere obscure belemmeringen.

Met het ene vlammetje steken we zelfs andere vlammetjes aan en zo groeit het licht gestaag tot dat de hele wereld beter kan zien.
Tot dat de hele mensheid op aarde niet meer hoeft te twijfelen dat G-d onze Schepper is!
Totdat de derde tempel herbouwd zal worden met de komst van Mashiach en tot dat de gouden kandelaar, die door de Romeinen geplunderd werd, weer in Yerushalayim zal worden ontstoken, zeer spoedig in onze dagen…amen.

Bracha Heintz
www.chabadutrecht.nl

Download hier het artikel in printversie (PDF)

Vier Chanoeka mee in Utrecht

We vieren Chanoeka op Zondag 2 december 2018 tussen 17:00-18:00 uur op de Mariaplaats in Utrecht.

Na afloop is er muziek, dans en zijn er lekkernijen te verkrijgen. Ook is er een verwarmde kindertent.

Chabad Utrecht organiseert jaarlijks een openbare viering van Chanoeka, het Joodse feest van het licht. De samenkomst vindt plaats op de Mariaplaats, tegenover het Conservatorium in Utrecht.

Rabbijn Aryeh Leib Heintz: “De Chanoekalichten vormen een symbool van religieuze vrijheid voor alle volkeren. Daarom willen we alle inwoners van Utrecht van harte uitnodigen om Chanoeka met ons mee te vieren.”

Mariaplaats, 2 december 2018

De openbare viering van Chanoeka in 2018 staat gepland voor 2 december om 17:00 uur op de Mariaplaats in Utrecht. Dat is het mooie plein tegenover het Conservatorium.

Rabbijn Heintz zal het publiek toespreken en Marc de Hond, tv- en radiopresentator en theatermaker, zal ook spreken.

Klik hier voor de Chanoeka-vieringen in de andere steden van Nederland.

Editie 2017 groot succes

De viering van 2017 was een ware happening. Het programma van de jaren ervoor was uitgebreid met allerlei creatieve elementen en een paar sprekers van naam. Hieronder een videoverslag.

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), voor een groot deel afhankelijk van giften en zakelijke sponsoring. Helpt u ons?

Kinderfeest

Chanoeka is een feest met veel aandacht voor de kinderen. Daarom is er een apart programma voor de kinderen in een speciale beschutte tent met onder andere:

  • Knutselen,

  • Chanoeka verhaal,

  • Trendelspel,

YouTube Chanoeka Utrecht

Bekijk op YouTube alle video’s van Chanoeka Utrecht.

Schermafbeelding 2018-11-13 om 14.36.43

Sponsors

Dank aan onze sponsors:

Restaurant H’Baron
Goudvink Advies
Bin Sound
Drive&Security
Bakker Verhuur
Clavis, Piano’s en Vleugels – Kopen en huren

Het wonder van Chanoeka

Achtergrond van het Chanoekafeest is de bevrijding van Jeruzalem en de herinwijding van de Tempel door de Makkabeeën in het jaar 164 vóór onze jaartelling. Niet alleen de overwinning van een klein Joods leger was in die tijd een wonder. Ook het feit dat slechts één kannetje olie (normaal gesproken genoeg om een kandelaar één dag te laten branden) het acht dagen uithield, werd algemeen als een wonder beschouwd.

Logo Chanoeka Blauw

Chanoeka is sindsdien vooral een huiselijk feest, met zang bij het aansteken van de kaarsen, en met spelletjes en toneelstukjes over de Makkabeeën. Alle leden van een Joods gezin hebben hun eigen acht-armige Chanoekakandelaar, waarvan elke dag een Chanoekalichtje wordt aangestoken.

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt de Chanoekakandelaar tijdens het Chanoekafeest in steeds meer plaatsen van de wereld in het openbaar aangestoken, veelal in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de plaatselijke of nationale overheid. Jaarlijks zijn presidenten, premiers en burgemeesters daarbij betrokken en steken een van de Chanoekalichten aan. In Nederland gebeurt dit sinds ruim twintig jaar onder meer in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Amersfoort, Arnhem, Groningen en Maastricht.

Jaarlijks verschijnt de gids die alle exacte tijden en gebruiken kort op een rij zet.

Cultureel erfgoed

Chanoeka als traditie is bijgeschreven in de Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee is het feest geborgd voor de generaties na ons. Om te laten zien hoe Chanoeka wordt doorgegeven van generatie op generatie hebben we onderstaande foto laten maken.

erfgoed2016