Chanoeka thuis vieren

Hoe viert u thuis Chanoeka? We zetten enkele gebruiken voor het aansteken van de lichten op een rij:

  • Steek de lichten aan op elk van de acht avonden van Chanoeka.
  • De menora wordt bij het raam of de deur aangestoken. Indien bij de deur dan bij de linkerdeurpost tegenover de mezoeza.
  • Wat betreft het aantal lichten en de volgorde van aansteken zie hierboven.
  • Gebruik zuivere olijfolie of kaarsen, groot genoeg om minimaal een half uur te branden.
  • Gebruik de sjammasj, een extra kaars om de lichtjes mee aan te steken, en zet deze op zijn speciale plaats.
  • Zeg vóór het aansteken de berachot (zie hieronder).
  • Bij het aansteken van de Chanoeka-lichten moeten, indien mogelijk, alle leden van het gezin aanwezig zijn. Studenten en alleenstaanden die in hun eigen kamer of appartement wonen, moeten de menora in hun eigen kamer aansteken.
  • Zeg na het aansteken Haneerot Halaloe en Ma’oz Tsoer.
  • Op vrijdagmiddag wordt de menora tijdig vóór aanvang van Sjabbat aangestoken. Daarna, om 16.15 uur de Sjabbatkaarsen. De volgende avond, uitgaande Sjabbat wordt, na 17.30 uur, eerst Havdala gemaakt en daarna wordt de Menora klaargezet en aangestoken.

Men zegt de volgende berachot:

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha’olam
a’sjer kide’sjanoe bemits’wotav we’tsiwanoe lehadliek neer sjel chanoeka.
Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha’olam
sje’asa nisiem la’awoteenoe bajamiem haheem bazeman hazè.

De eerste avond zegt men tevens:

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha’olam
sjèhègèjanoe wekiejemanoe wehigie’anoe lazeman hazè.

Speciale gebeden

Gedurende de acht dagen van Chanoeka voegen wij “Al Hanissiem” in de Sjemone Esree, het Staande Gebed, ‘s avonds, ‘s ochtends en ‘s middags toe. En eveneens bij het bensjen, het dankgebed na de maaltijd. Tijdens het ochtendgebed spreken wij ook heel Halleel uit. Bovendien wordt er in sjoel uit de Tora gelezen.

Het bekendmaken van het wonder

We plaatsen de menora zo dat deze zichtbaar is vanaf de straat; dus voor het raam of, zoals in Israël veelal de gewoonte is, bij de buitendeur. De reden hiervan is dat wij bekendheid willen geven aan de wonderbaarlijke overwinning van de “weinigen op velen’’. De Tempel werd opnieuw ingewijd en men kon weer zijn joodse plichten nakomen. De geestelijke overwinning was van grotere betekenis dan de militaire overwinning.

Chanoeka geld

Met Chanoeka bestaat de gewoonte om alle kinderen Chanoeka “gelt” te geven. En/of kadootjes. Deze mooie gewoonte vergroot het blije en feestelijke gevoel van de kinderen. Laat de kinderen van dit geld wat afstaan voor goede doeleinden: tsedaka.