Het woord Chanoe-ka

Als je het woord chanoeka in tweeën deelt dan krijg je chanoe en daarna ka. Chanoe betekent zij hebben gerust en ka betekent 25. Op de 25ste van de maand Kieslew hebben de Joden kunnen rusten van hun vijanden.

Op 25 Kieslew werd de tabernakel, de mieshkan, ingewijd in de woestijn en op 25 Kieslew 2100 jaar geleden werd de tempel in Yeroeshalajiem heringewijd nadat de Grieken het met hun afgoden hadden verontreinigd. Het 25ste woord in de tora is “or”, licht en Utrecht doet nu ook mee aan het getal 25.

Chanoeka betekent nieuw leven voor de Joodse gemeente. De lichtjes die bij ons thuis aangestoken worden schijnen niet alleen bij ons thuis. Ze worden immers bij de deur of raam aangestoken zodat het licht zelfs naar buiten toe effect kan hebben ook al is het daarbuiten helemaal donker. Die duisternis is fysiek maar ook spiritueel. Laten wij hopen dat het licht de inzet en de warmte die binnen onze gemeente opnieuw opbloeit ook naar buiten toe zal schijnen en het Joodse volk overal zal helpen. Overal en met name in Israël waar wij niks minder dan wonderen nodig hebben om ons te redden van de vijand.

In de tijd van Chanoeka heeft de kleine groep Maccabeeërs zich weten te verdedigen tegen een machtig Grieks leger. Zij hebben oorlog gevoerd om het bestaansrecht van het Joodse volk in Israël te handhaven. Het was een oorlog tegen de Griekse mentaliteit die assimilatie aan het Joodse volk opdrong. De oorlog is toen op wonderbaarlijke manier gewonnen en als teken van G d kwam het wonder van de menora er nog bovenop. De boodschap was duidelijk: jullie hebben gevochten voor spirituele vrijheid en daarom geef Ik jullie een wonder dat met licht te maken heeft; licht is immers het teken van spiritualiteit.

Laten wij hopen dat net zoals toen er nu ook wonderen gaan gebeuren om ons land en ons volk te helpen. Laten deze misères de laatste beproevingen zijn die wij nog moeten doorstaan. Hopelijk zullen wij dan samen het ontsteken van de grote gouden menora in de tempel mee kunnen maken in aanwezigheid van het hele Joodse volk.

Bracha Heintz